Jak drtič odpadu funguje

Rychle, spolehlivě, levně


Žena obsluhuje drtič kuchyňského odpadu

Drtič odpadu je malý elektrický přístroj umístěný ve skříňce pod dřezem na jeho výtokovém otvoru, a dále napojený na běžný odpadní řad, kudy rozdrcený materiál společně s vodou odtéká.

Drtič rozdrtí veškerý organický materiál na miniaturní částečky, které společně s vodou tlakem vhání do odpadního potrubí a dále do kanalizace.

Jak to funguje z technického hlediska


Pustíme studenou vodu a zapneme drtič. Odpadky určené k drcení vhodíme nebo vsuneme hrdlem drtiče do drtící komory. Na dně drtící komory se ihned rychlostí 2600 - 2800 ot./min. začne otáčet drtící talíř s výkyvnými přítlačnými lopatkami.

Materiál určený k drcení tak dopadá na rotující talíř a odstředivou silou vznikající při těchto otáčkách se dostává na vnější okraj uvnitř drtící komory, kde se "strouhá" o nehybný perforovaný prstenec.

Velikost rozdrceného odpadu nepřesahuje velikost půl centimetru. Takto rozdrcený materiál, který projde skrz perforace v drtícím prstenci je dále tlakem odstředivé síly společně s vodou hnán odpadním potrubím do kanalizace.

Po ukončení drcení vypneme drtič a posléze vodu.

Drcení i těch nejtvrdších odpadků jako např. kostí netrvá déle než 10 vteřin. Doba drcení "měkčích" odpadků trvá cca 5 vteřin.

Díky velké rychlosti a vysokému výkonu, není možno drtiče odpadků zn. EcoMaster EVO3 takzvaně "zahltit".

V případě pádu cizího tělesa do drtiče (lžička, zátka od piva) a jeho zablokování v drtící komoře dojde k automatickému zastavení drtiče. Drtiče odpadu jsou pro tyto případy vybaveny speciální tepelnou pojistkou (červené tlačítko na spodní části drtiče). Po vyjmutí cizího předmětu z drtiče a následného zapnutí pojistky můžeme dále pokračovat v drcení. Tato pojistka chrání elektromotor také před případným přehřátím.

Při používání drtiče EcoMaster EVO3 nehrozí zanesení nebo ucpání odpadního potrubí. Drtiče odpadu jsou v USA používány již cca 50 let, jsou běžnou součástí každé domácnosti. Jak je známo, odpadní potrubí v USA má o mnoho menší průměr než potrubí u nás. Proto jsou tyto drtiče konstruovány tak, aby jednotlivé částečky nadrceného materiálu nepřesahovaly 0,5 mm.