Popis drtiče odpadu

Nadčasová technologie


Promyšlené řešení

Drtič je uchycen v dřezu přes přírubu svého hrdla, na které je patentovaným upevňovacím systémem Plumb Easy uchyceno tělo drtiče.

Vlastní pracovní prostor drtiče je tvořen rotujícím talířem, opatřeným dvěma výkyvnými lopatkami, které pomáhají tlačit drcený odpad na stěnu kruhového prstence. Odstředivou silou rotace a tlakem lopatek je odpad rozmělněn o perforovanou stěnu prstence a spolu s vodou odveden do kanalizace.

Konstrukce drtiče je s ohledem k jeho bezpečnosti velmi detailně promyšlená a proto neobsahuje žádné čepele nebo nože. Patří tak mezi nejbezpečnější kuchyňské spotřebiče, které můžete vlastnit.

Kvalita jako samozřejmost

Rotující talíř je poháněn vysokootáčkovým motorem, jehož stator je tvořen permanentním magnetem. To umožňuje dosáhnout vysokých otáček a velkého výkonu při minimální hmotnosti a rozměrech. Tyto motory jsou zároveň odrušeny, nejiskří a nevzniká tak rušení televize či rádia.

Všechny části drtiče, které přicházejí do styku s vodou jsou vyrobeny z antikorozních materiálů jako jsou nylon, polyester plněný sklem a kvalitní nerezová ocel.

Hrdlo drtiče je opatřeno vyměnitelnou manžetou, zabraňující zpětnému vystříknutí vody do dřezu během práce se zapnutým dričem. K příslušenství drtiče patří i zátka, která umožňuje napouštění dřezu vodou.

Vlastní jištění

Na spodní straně drtiče je resetační tlačítko přetěžovací pojistky - tepelné a zkratové ochrany, která odpojí přívod el. proudu v případě zkratu a zabraňuje spálení motoru při zablokování pracovního prostoru cizím předmětem nebo přetížení.

Drtič je opatřen samostatným vstupem odtoku, který lze v případě potřeby využít pro připojení vypouštěcí hadice myčky nádobí nebo pračky. Navíc je možné volitelně využít i vstup v odpadovém kolenu např. pro přepad dřezu.