Způsob obsluhy

Vlastní provoz drtiče je velice jednoduchý a bezpečný


Postup pro použití drtiče

Dodržujte následující postup, omezí se tak možnost případných problémů nebo poškození přístroje.

  1. Pusťte studenou vodu středním proudem. Proud vody je nezbytný pro správnou funkci! Voda pomáhá při drcení průchodu zbytků, ředí rozmělněný odpad, který rychleji odtéká a pomáhá drtič čistit.

  2. Stisknutím spínače zapněte drtič. Proud vody je nezbytný pro správnou funkci! Voda pomáhá při drcení průchodu zbytků, ředí rozmělněný odpad, který rychleji odtéká a pomáhá drtič čistit.
  3. Začněte vkládat zbytky přímo do drtiče. Větší kusy, které samy nepropadnou, je možno bez obav protlačit přes manžetu prsty nebo k tomu určeným hrotem víceúčelové zátky Mr. Scrappy do pracovní komory. Nebezpečí úrazu nehrozí, neboť vzdálenost mezi hrdlem drtiče a rotujícím talířem je dostatečně velká.

  4. Po dokončení drcení, které poznáte změnou zvuku vydávaného drtičem jako při běhu naprázdno, nechte vodu ještě asi 10 sekund téci pro důkladné pročištění drtiče a odpadní trubky.  Stisknutím spínače vypněte drtič. Zastavte přívod studené vody, tím je drcení ukončeno.

Doporučení

Drcení se značně urychlí, pokud velké zbytky před vložením do drtiče rozkrájíte nebo rozlomíte na menší díly. Například větší kosti, melounové slupky, kukuřičné klasy a vláknité materiály, jako je ananas nebo rostlinné stonky. Větší kosti, vláknité slupky nebo fazolové lusky přesto vyžadují delší čas drcení. Drtící efekt se zlepší, pokud budou drceny najednou různorodé materiály.

V době, kdy není drtič v provozu, umožňuje odtok vody z dřezu normálně jako běžný sifon.